Polityka prywatności

1. Formularze zamówień na stronie internetowej www.orole.pl wymagają podania danych osobowych (nazwisko, numer telefonu, adres e-mail itp.). Dane te są wykorzystywane do przetwarzania zamówień lub zapytań oraz do kontaktowania się z Tobą, jeżeli personel zarządzający zamówieniami będzie mieć jakiekolwiek pytania dotyczące zamówień i zapytań.

 

2. Zobowiązujemy się nie ujawniać danych osobowych klientów osobom trzecim. Obowiązek ten nie ma zastosowania w przypadkach przewidzianych w aktach prawnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

3. Mamy prawo do częściowej lub całkowitej zmiany polityki prywatności poprzez powiadomienie o tym na orole.pl. Jeśli nadal będziesz przeglądał stronę internetową i składał zamówienie po zmianie warunków polityki prywatności, uznamy, że zaakceptowałeś zmianę warunków.

 

4. Jeżeli pracownicy orole.pl mają wątpliwości co do poprawności danych osobowych podanych przez kupującego, mogą zawiesić przetwarzanie danych osobowych tych kupujących, zweryfikować i poprawić te dane. Takie dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu sprawdzenia ich poprawności.

 

5. Pytania dotyczące Polityki Prywatności należy kierować do odbiorców wymienionych w sekcji "Kontakty" serwisu.