Zasady zakupu

1. Przepisy aktów prawnych rzeczpospolitej polskiej mają zastosowanie do transakcji kupna-sprzedaży OROLE.pl. Transakcja kupna-sprzedaży w systemie OROLE.pl jest uważana za dokonaną w momencie potwierdzenia zamówienia klienta i otrzymania płatności.

2. Sprzedaż na stronie orole.pl prowadzi firma ORO PL sp.zo.o. KRS 775559,REGON 382779473, NIP 8982249075, zarejestrowana pod adresem 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 22B/21A. Sprzedaż prowadzona jest ze sklepu OROLE mieszczącego się pod adresem 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 68 lokal usługowy 10

3. Klient odpowiada za prawidłowość danych podanych w momencie zakupu. Jeśli klient podał nieprawidłowe dane, sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności, które mogą być tego przyczyną.

4. Zarządzający stroną zobowiązują się nie ujawniać poufnych informacji dostarczonych w momencie zakupu osobom trzecim.

5. Prawo do zakupu produktów w sklepie internetowym OROLE.pl jest przyznawane:
- osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat;
- osoby poniżej 18 roku życia posiadające zgodę rodziców lub opiekunów;
- podmioty prawne.

6. Zabronione jest:
- kopiowanie, używanie, rozpowszechnianie, pobieranie informacji lub treści na stronie bez pisemnej zgody właściciela strony internetowej;
- Używanie programów komputerowych, które mogą zaszkodzić pracy tej strony internetowej lub w inny sposób zakłócić działanie systemu OROLE.pl.

7. Użyj polskich liter, aby wpisać swoje dane. Nazwiska i lokalizacje muszą zaczynać się od dużej litery. Konieczne jest podanie dokładnego adresu miejsca zamieszkania, co jest niezbędne nie tylko w celu dostarczenia towaru, ale również w procesie rozliczania.

8. Przy zakupie towarów należy podać numer telefonu.

9. Zastrzegamy sobie prawo do:
- dostosować informacje na stronie; Gdy pojawią się nowe zasady serwisu OROLE.pl, wchodzą one w życie natychmiast po ich opublikowaniu;
- Zamówienia na towary rzadkie i specjalne są realizowane dopiero po wpłaceniu zaliczki;
- ścigać tych, którzy nie przestrzegają tych zasad lub podejmują szkodliwe działania.

10. Kupując towar, potwierdzają Państwo, że znają Państwo zasady gwarancji i zwrotu. (Zwroty i gwarancje)

11. Wszelkie koszty związane z transportem zwracanego towaru ponosi Kupujący;

12. Kolor towaru może się różnić od koloru towaru przedstawionego na zdjęciu.

13. Ilość produktów jest ograniczona.

 

Akty prawne rzeczpospolitej polski wykorzystane w powyższych zasadach zakupu:

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);