Zasady zakupu

1. Przepisy aktów prawnych rzeczpospolitej polskiej mają zastosowanie do transakcji kupna-sprzedaży OROLE.pl. Transakcja kupna-sprzedaży w systemie OROLE.pl jest uważana za dokonaną w momencie potwierdzenia zamówienia klienta i otrzymania płatności.

2. Klient odpowiada za prawidłowość danych podanych w momencie zakupu. Jeśli klient podał nieprawidłowe dane, sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności, które mogą być tego przyczyną.

3. Zarządzający stroną zobowiązują się nie ujawniać poufnych informacji dostarczonych w momencie zakupu osobom trzecim.

4. Prawo do zakupu produktów w sklepie internetowym OROLE.pl jest przyznawane:
- osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat;
- osoby poniżej 18 roku życia posiadające zgodę rodziców lub opiekunów;
- podmioty prawne.

5. Zabronione jest:
- kopiowanie, używanie, rozpowszechnianie, pobieranie informacji lub treści na stronie bez pisemnej zgody właściciela strony internetowej;
- Używanie programów komputerowych, które mogą zaszkodzić pracy tej strony internetowej lub w inny sposób zakłócić działanie systemu OROLE.pl.

6. Użyj polskich/łotewskich/estońskich liter, aby wpisać swoje dane. Nazwiska, nazwiska i lokalizacje muszą zaczynać się od dużej litery. Konieczne jest podanie dokładnego adresu miejsca zamieszkania, co jest niezbędne nie tylko w celu dostarczenia towaru, ale również w procesie rozliczania.

7. Przy zakupie towarów należy podać numer telefonu.

8. Zastrzegamy sobie prawo do:
- dostosować informacje na stronie; Gdy pojawią się nowe zasady serwisu OROLE.pl, wchodzą one w życie natychmiast po ich opublikowaniu;
- Zamówienia na towary rzadkie i specjalne są realizowane dopiero po wpłaceniu zaliczki;
- ścigać tych, którzy nie przestrzegają tych zasad lub podejmują szkodliwe działania.

9. Kupując towar, potwierdzają Państwo, że znają Państwo zasady gwarancji i zwrotu. (Zwroty i gwarancje)

10. Wszelkie koszty związane z transportem zwracanego towaru ponosi Kupujący;

11. Kolor towaru może się różnić od koloru towaru przedstawionego na zdjęciu.

12. Ilość produktów jest ograniczona.